Asanas pour pratiquants avancés

(En Sanskrit par ordre alphabétique)

 Anahatasana Anjaneyasana
 Anuvittasana Aranyasana
 Ardha Chandra Chapasana Baddha Natarajasana
 Baddha Viparita Kurmasana Chakra Bandhasana
 Chakrasana Durvasana
 Dwi Pada Sirsasana Dwi Pada Viparita Dandasana
 Eka Pada Paripurna Vrishchikasana Eka Pada Raja Kapotasana
 Eka Pada Shirsha Uttana Pristhasana Eka Pada Sirsasana
 Eka Pada Urdhva Dhanurasana Eka Pada Vrishchikasana
 Ghanda Bherundasana Ghomukhasana
 Halasana Hanumanasana
 Kailashasana Kapotasana
 Kurmasana Laghuvajrasana
 Matsyasana Natarajasana
 Padangushta Dhanurasana Padma Viparita Salabhasana
 Padmasana Padmasana In Halasana
 Paripurna Tittibhasana Parivritta Eka Pada Raja Kapotasana
 Parivritta Parshva Hanumanasana Parivritta Uttanasana
 Parshva Karnapidasana Paschimottanasana
 Pindasana Prapada Chakra Bandhasana
 Prapada Eka Pada Urdhva Dhanurasana Prapada Ushtrasana
 Prasarita Padottanasana Purna Chakrasana
 Purna Salabhasana Purna Vrischikasana
 Raja Kapotasana Samakonasana
 Sasangasana Setu Bandhasana
 Supta Konasana Supta Trivikramasana
 Surya Yantrasana In Anantasana Tiryang Mukhottanasana
 Tittibhasana A Upavistha Konasana
 Urdhva Dhanurasana Urdhva Dhanurasana In Shirshasana
 Urdhva Mukha Shvanasana Urdhva Padmasana In Sarvangasana
 Ustrasana Uttanasana
 Utthita Dwi Pada Viparita Dandasana Utthita Nindra Bhujangasana
 Utthita Stiti Bhujangasana Viparita Padma Mayurasana
 Viparita Salabhasana Viparita Shvanakasana In Picha Mayurasana
 Vrischikasana Yoganidrasana