Lotus (Variation)
 NEW 
David - Lotus
Lotus + Kitty pose (Variation)
Lotus (Variation)
Yoga : Padmasana in Halasana (variation) - Lotus Pose in Plow Pose
Urdhva Padmasana in Sarvangasana
Chest Stand T1
POSTURE DU POISSON (AVEC LOTUS) - MATSYASANA
Lotus (Padmasana)
Lotus (Variation)
Pose de l'embryon (Pindasana)